Så funkar det

Hur fungerar el från solen egentligen?

Idag är solceller en vanlig syn i Sverige och de första solcellerna började användas redan på 70-talet. Då användes de främst i så kallade ”fristående system” som inte var anslutna till elnätet utan fungerade lokalt i exempelvis fyrar, båtar, sommarstugor och husvagnar.

Under åren har solcellstekniken utvecklats och priset på solceller har sjunkit vilket gjort dem mer tillgängliga. Tillgängligheten har också ökat till följd av att statligt stöd till solcellsanläggningar införts. Idag är solcellsstödet borttaget för företag men en remiss ligger hos regeringen gällande ett solcellsstöd "sk grönt avdrag" för privatpersoner för år 2021.

Marknaden för fristående solcellsanläggningar finns alltjämt kvar, men nu för tiden är intresset störst för anläggningar som är anslutna till elnätet. Sådana anläggningar kan vara placerade på hustak, fasad eller på marken.

Idag används solceller för bostadshus, villor, företag och offentliga byggnader. Vanligast är att man har solpaneler på taket som en kompletterande energikälla. Numer finns det också rena solkraftsanläggningar med solceller som står uppställda på väldigt stora ytor. 

Solceller hänger ihop i större solpaneler som monteras uppe på fastighetens tak, fasad eller på marken. När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram och baksida på cellen bildas ström i form av likström. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström. 

Solceller ger mest energi på sommarhalvåret men de slutar inte producera el bara för att det är molnigt eller för att det ligger snö på taket. Det behöver alltså inte vara soligt, bara ljust. En klar sommardag produceras det som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Solceller omvandlar cirka 10-15 % av den inkommande solenergin till elektricitet.

Solpaneler kräver nästan inget underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla. Panelerna behöver inte rengöras eftersom deras verkningsgrad endast i liten utsträckning påverkas av smuts. Regn och snö gör rent solpanelerna.

Så länge det är ljust får du energi från solcellerna. När det blir mörkt slutar energiproduktionen. Solpaneler har ingen möjlighet att spara den el du inte använder, men du kan komplettera dina paneler med batterier för att ha energi även när solen gått ner. Du kan också sälja din överskottsel. Genom att mata in överskottselen på elnätet kan du sälja den till ett elbolag, som i sin tur säljer elen vidare till andra elhandelskunder. 

Mäklare har redan sett tendenserna, men nu är det svart på vitt: Att sätta solceller på taket ökar värdet på ditt hus. Det visar en ny undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet. Länk till studien: vardeokning-med-solceller-slu

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information Ok!